ملحقات
ریموت های شرکت فک دارای فرکانس 433 مگاهرتز می باشند