زیر سطحی
جک زیر سطحی فک faac مدل 770ا لکترومکانیک با توتن جابجایی درب هایی به وزن 500 کیوگرم برای افرادی که مایلند جک درب پارکین...

این اپراتور هیدرولیک بوده و با ولتاژ 24 کار می کند و تردد نامحدود دارد و ساخت کارخانه معظم فک ایتالیا است .