چشمی دیجیتال آپارتمان
دراین باره


جی پی اس 


Global Positioning Systemاین واژه

   به معنای  سیستم یافتن موقعیت جهانی می باشد .ردیاب ها و جی پی اس ها امروزه قابلیت یافتن و ثبت موقعیت جغرافیایی  جهانی را دارند جی پی اس می تواند  موقعیت خود را از طریق ماهواره ها شناسایی و اعلام نماید
موتور


جی پی اس های متصل به برق و موتور خودرو


این نوع جی پی اس ها قابلیت خاموش کردن موتور خودرو را از طریق تلفن همراه شما دارند.چرا دژاک؟


پس از اطمینان از رضایت کامل شما ، یک عمر در دسترس خواهیم بود .


سپاس نامه

سپاس نامه


اخلاق

سپاس نامه

سپاس نامه


حرفه ای

سپاس نامه

سپاس نامه


بزرگترین

سپاس نامه

سپاس نامه


ثروتراهنمای تصمیم گیری
امکانات ویژه