ریموتریموت


ریموت های شرکت فک دارای فرکانس 433 مگاهرتز می باشد
ریموت


ریموت های شرکت فک دارای فرکانس 433 مگاهرتز می باشند

کانال          4

فرکانس    433

رنگ        سفید

باطری      12v