ریموت های جدید bftریموت های جدید bft


ریموت های جدید bft در دو قالب 4 کانال و دو کانال با فرکانس 433 مگاهرتز و با ویژگی غیر قابل کپی توسط نمایمدگی bft عرضه می گردد.

ریموت bft پس از فروش و نحویل به مشتری پس از 24 ساعت توسط نمایندگی بی اف تی bft در دژآک قابل استرداد است.

ریموت های جدید bft


ریموت های جدید bft 
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.b45137f6-de9e-4bb7-88d4-44e7999c5e78