جک ریلی فادینی nyota 115جک ریلی فادینی nyota 115


جک ریلی فادینی نیوتا115 -FADINI NYOTA 115 ، برتری درب برقی هیدرولیک، تردد بسیار بالا و نامحدود جکها و موتورهای هیدرولیک است. این در حالیست که کلیه دربهای اتوماتیک الکترومکانیکی محدودیت سیکل کاری دارند، اما سیستمهای هیدرولیک می توانند این محدودیت را از بین ببرند. عمر جکها و موتورهای دربهای برقی هیدرولیک بسیار بیشتر از سیستمهای معمولی است و هزینه تعمیر و نگهداری پایین تری دارند.
جک ریلی فادینی nyota 115


جک ریلی FADINI NYOTA
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.7ef266d4-1b71-443a-8060-d0af2dbc5c72