نمایندگی راهبند BFTنمایندگی راهبند BFT


شرکت دژآک نمایندگی راهبند BFT به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمات و تعمیرات به دارندگان محصولات BFT ایتالیا (راهبند  BFT مدل GIOTTO راهبند BFT مدل MOOVI    راهبند BFT مدل MAXIMA   راهبند fBFT مدل MICHELANGELO  راهبند BFT مدل بولارد TWIN    ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس خدمات با تعمیرات با نمایندگی اصلی راهبند BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن  44101018 تماس بگیرید.

نمایندگی راهبند BFT  در شعبه ی دو دژاک

شرکت دژآک نمایندگی اصلی راهبند BFT به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمات و تعمیرات به دارندگان محصولات BFT ایتالیا (راهبند  BFT مدل GIOTTO راهبند BFT مدل MOOVI    راهبند BFT مدل MAXIMA   راهبند fBFT مدل MICHELANGELO  راهبند BFT مدل بولارد TWIN    ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس خدمات با تعمیرات با نمایندگی اصلی راهبند BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن  44101018 تماس بگیرید.

نمایندگی راهبند BFT  در شعبه ی دو دژاک.

راهبند bft ماکسیما:

معبر ورودی از ۴ تا ۶.۴ متر/زمان باز و بسته شدن ۸ ثانیه/نوع موتور تک فاز/نوع گیربکس غوطه وردر روغن/نوع ترمز در بازو بسته شدن/نوع قفل مکانیکی/میزان تردد ۲۰۰۰ بازشو در شبانه روز/تعداد کارکرد قبل از سرویس ۲۰۰۰۰۰۰ بازشو/بازه دمایی مجاز از -۳۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-MAXIMA.قیمت راهبند maxima/راهبند میکلانجلو بی اف تی/مشخصات فنی | کاتالوگمعبر ورودی از ۶ تا ۸ متر/نوع برد MERAK BM/نوع موتور 24 VDC/زمان باز شدن ۶ ثانیه/نوع لیمیت سوییچ الکترونیک/دوسرعته قابل تنظیم/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد متراکم/بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-MICHELANGELO/قیمت راهبند michelangelo

راهبند جیوتو بی اف تی/مشخصات فنی | کاتالوگ/معبر ورودی از ۴ تا ۶ متر/نوع برد LIBRA CG/نوع موتور 24 VDC/زمان باز شدن ۵ ثانیه/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد متراکم
بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-GIOTTO/قیمت راهبند giotto
راهبند مووی بی اف تی moovi bft
مشخصات فنی | کاتالوگ/معبر ورودی ۶ متر/نوع برد LEO MV D/نوع موتور 220 VAC/نوع لیمیت سوییچ الکتریکی و قابل تنظیم/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد نیمه متراکم
بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP24BFT-MOOVI/قیمت راهبند moovi
راهبند زنجیری تویین بی اف تی
مشخصات فنی | کاتالوگ
حجم تردد متراکم
زمان باز و بسته شدن ۱۰ ثانیه
نوع موتور 220 VAC
نوع لیمیت سوییچ الکترونیکی
خلاص کن کلید خلاص کن شخصی
حجم تردد
متراکم
بازه دمایی مجاز از -۲۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
درجه حفاظتی IP24

نمایندگی راهبند BFT


شرکت دژآک نمایندگی اصلی راهبند BFT به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمات و تعمیرات به دارندگان محصولات BFT ایتالیا (راهبند  BFT مدل GIOTTO راهبند BFT مدل MOOVI    راهبند BFT مدل MAXIMA   راهبند fBFT مدل MICHELANGELO  راهبند BFT مدل بولارد TWIN    ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس خدمات با تعمیرات با نمایندگی اصلی راهبند BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن  44101018 تماس بگیرید.

نمایندگی راهبند BFT  در شعبه ی دو دژاک

شرکت دژآک نمایندگی اصلی راهبند BFT به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی و خدمات و تعمیرات به دارندگان محصولات BFT ایتالیا (راهبند  BFT مدل GIOTTO راهبند BFT مدل MOOVI    راهبند BFT مدل MAXIMA   راهبند fBFT مدل MICHELANGELO  راهبند BFT مدل بولارد TWIN    ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس خدمات با تعمیرات با نمایندگی اصلی راهبند BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن  44101018 تماس بگیرید.

نمایندگی راهبند BFT  در شعبه ی دو دژاک.

راهبند bft ماکسیما:

معبر ورودی از ۴ تا ۶.۴ متر/زمان باز و بسته شدن ۸ ثانیه/نوع موتور تک فاز/نوع گیربکس غوطه وردر روغن/نوع ترمز در بازو بسته شدن/نوع قفل مکانیکی/میزان تردد ۲۰۰۰ بازشو در شبانه روز/تعداد کارکرد قبل از سرویس ۲۰۰۰۰۰۰ بازشو/بازه دمایی مجاز از -۳۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-MAXIMA.قیمت راهبند maxima/راهبند میکلانجلو بی اف تی/مشخصات فنی | کاتالوگمعبر ورودی از ۶ تا ۸ متر/نوع برد MERAK BM/نوع موتور 24 VDC/زمان باز شدن ۶ ثانیه/نوع لیمیت سوییچ الکترونیک/دوسرعته قابل تنظیم/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد متراکم/بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-MICHELANGELO/قیمت راهبند michelangelo

راهبند جیوتو بی اف تی/مشخصات فنی | کاتالوگ/معبر ورودی از ۴ تا ۶ متر/نوع برد LIBRA CG/نوع موتور 24 VDC/زمان باز شدن ۵ ثانیه/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد متراکم
بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP54BFT-GIOTTO/قیمت راهبند giotto
راهبند مووی بی اف تی moovi bft
مشخصات فنی | کاتالوگ/معبر ورودی ۶ متر/نوع برد LEO MV D/نوع موتور 220 VAC/نوع لیمیت سوییچ الکتریکی و قابل تنظیم/خلاص کن کلید خلاص کن شخصی/حجم تردد نیمه متراکم
بازه دمایی مجاز از -۱۰ تا ۵۵ درجه سانتیگراد/درجه حفاظتی IP24BFT-MOOVI/قیمت راهبند moovi
راهبند زنجیری تویین بی اف تی
مشخصات فنی | کاتالوگ
حجم تردد متراکم
زمان باز و بسته شدن ۱۰ ثانیه
نوع موتور 220 VAC
نوع لیمیت سوییچ الکترونیکی
خلاص کن کلید خلاص کن شخصی
حجم تردد
متراکم
بازه دمایی مجاز از -۲۰ تا ۶۰ درجه سانتیگراد
درجه حفاظتی IP24