خدمات جک faacخدمات جک faac


شرکت دژآک پشتیبانی جک فک faac به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به دارندگان محصولات faac ایتالیا (جک faac مدل 412 جک faac مدل 402  sbs  جک faac مدل 402  cbc جک faac مدل 400  sbs جک faac مدل 400  sb جک faac مدل 400  cbac جک faac مدل 422  cbac و جک جنیوس مدل های gbat 300 , gbat 400 ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس با نمایندگی اصلی جک BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن 44101017 تماس بگیرید.

جک های faac هیدرولیک :

faac 402 cbc / faac 402 sbs/ faac 400 sb / faac 400 sbs / faac 400 cbac / faac 422 cbac

جک های faac مکانیک :

faac 412 / genius g bat 300 / genius g bat 400

خدمات جک faac


شرکت دژآک نمایندگی اصلی جک بی اف تی bft به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به دارندگان محصولات faac ایتالیا (جک faac مدل 412 جک faac مدل 402  sbs  جک faac مدل 402  cbc جک faac مدل 400  sbs جک faac مدل 400  sb جک faac مدل 400  cbac جک faac مدل 422  cbac و جک جنیوس مدل های gbat 300 , gbat 400 ) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس با نمایندگی اصلی جک BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن 44101017 تماس بگیرید.

جک های faac هیدرولیک :

faac 402 cbc / faac 402 sbs/ faac 400 sb / faac 400 sbs / faac 400 cbac / faac 422 cbac

جک های faac مکانیک :

faac 412 / genius g bat 300 / genius g bat 400

شرکت دژآک به صورت 24 ساعته آماده پاسخگویی به دارندگان محصولات FAAC ایتالیا (جک FAAC مدل 412 جک FAAC مدل 402 , 400 انواع جک های هیدرولیک FAAC) می باشد.

برای گزارش خرابی و درخواست سرویس با نمایندگی اصلی جک BFT در تهران شعبه دو دژاک با تلفن 44101017 تماس بگیرید.