دوربین پلاک خوان -19201080 cnb xnet -code reader 2 mpدوربین پلاک خوان -19201080 cnb xnet -code reader 2 mp


دوربین های پلاک خوان  code reader cnb xnet کنترل تردد دو تفاوت اصلی با سایر دوربین های نظارتی دارند.
اول اینکه دارای زوم اپتیکال حقیقی هستند

دوم اینکه دوربین های هیبرید هستند و از سامانه تصویر برداری دو گانه بهره مند هستند

دوربین پلاک خوان -19201080 cnb xnet -code reader 2 mp


دوربین پلاک خوان کنترل تردد
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.13853985-0cdf-4b3b-b67e-13a48b98091d