تیغه اختصاصی دژآکتیغه اختصاصی دژآک


تیغه اختصاصی 110 دژآک  طی فرآیندی خاص با هدف مصرف در تردد های بسار بالا و درب های بسیار عریض تولید میگردد .

آلیاژ :

نوع فلز به کار رفته در تولید این تیغه از گروه 6000 آلومینیوم با خلوص حداکثری است که در تولید برخی از قطعات هواپیما استفاده می شود .

فرآیند کشش مولوکولی :

به منظور بیرون کشیدن نوار تیغه تولید شده از درون قالب فولاد و هدایت آن روی سکوی رولینگ عملیاتی به نام stretch صورت میگیرد که در خصوص تیغه های اختصاصی این عمل با فشار سنج دیجیتالی انجام می شود.

سختی سازی یا edge:

مهمترین عامل پایداری تیغه های کرکره عملیات ایج کردن آلومینیوم است . به طور خلاصه ایجینگ ، در راستای سخت کردن آلومینیوم پس از استرچ است که در کوره مخصوص ایج انجام می پذیرد . برای تولید تیغه های اختصاصی دژآک این عملیات متفاوت از حالت عادی با کسر ناگهانی دما برای چند ثانیه و رساندن تدریجی دمای 460 درجه سانتیگراد به حالت ثابت به منظور ایجاد سختی پایدار صورت می پذیرد .

تیغه اختصاصی دژآک


تیغه اختصاصی 110 دژآک  طی فرآیندی خاص با هدف مصرف در تردد های بسار بالا و درب های بسیار عریض تولید میگردد .

آلیاژ :

نوع فلز به کار رفته در تولید این تیغه از گروه 6000 آلومینیوم با خلوص حداکثری است که در تولید برخی از قطعات هواپیما استفاده می شود .

فرآیند کشش مولوکولی :

به منظور بیرون کشیدن نوار تیغه تولید شده از درون قالب فولاد و هدایت آن روی سکوی رولینگ عملیاتی به نام stretch صورت میگیرد که در خصوص تیغه های اختصاصی این عمل با فشار سنج دیجیتالی انجام می شود.

سختی سازی یا edge:

مهمترین عامل پایداری تیغه های کرکره عملیات ایج کردن آلومینیوم است . به طور خلاصه ایجینگ ، در راستای سخت کردن آلومینیوم پس از استرچ است که در کوره مخصوص ایج انجام می پذیرد . برای تولید تیغه های اختصاصی دژآک این عملیات متفاوت از حالت عادی با کسر ناگهانی دما برای چند ثانیه و رساندن تدریجی دمای 460 درجه سانتیگراد به حالت ثابت به منظور ایجاد سختی پایدار صورت می پذیرد .

پهنا 110 میلی متر/ضخامت 1.5 میلیمتر /وزن در متر مربع 10000گرم/نوع رنگ پودری با پوشش سوپر پلی استر