سیستم تگ خوانسیستم تگ خوان


اکسس کنترل خودرو از طریق تگ :کنترل تردد خودرو از طریق تگ های RFID شیشه ای یکی از روش های پرکاربرد برای ورود و خروج خودروها است که در مجتمع ها و پارکینگ های پرتردد مورد استفاده است .اگر بخواهیم به طور ساده نوع عملیات این سامانه را بررسی کنیم باید به دستگاه ها اشاره داشته باشیم .برای هر ورودی و هر خروجی یک دستگاه گیرنده رادیویی نصب میگردد که وظیف آن دریافت فرکانس رادیویی از برچسب های نصب شده روی شیشه خودرو است .گیرنده فرکانس مجاز را از تگ پشت شیشه دریافت و آن را به کامپیوتر ارسال می کند . کامپیوتر فرکتنس را پس از تشخیص مجوز به دستگاه رله ارسال می کند و رله فرمان باز شدن درب یا راهبند را صادر می کند .این عملیات دقیقا برای مسیر خروج نیز اتفاق می افتد و این در حالی است که کامپیوتر تمام ورود و خروج ها را بصورت گزارش دقیق در هارد ذخیره می سازد .سئوالات متداول:سیستم گزارش گیری تا چه زمانی قابل ثبت است ؟ محدودیت ندارد و می توان سال ها این گزارش ها را ذخیره کرد می توان ورود یک خودرو را در آینده غیر مجاز کرد ؟ بله می توان ورود همان خودرو را مجددا مجاز کرد ؟ بله مصرف کننده (مدیر مجموعه)میتواند خود یک تگ جدید به دستگاه معرفی کند ؟ بله صاحب خودرو می تواند از روی تگ خود اقدام به کپی کند ؟ خیر صاحب خودرو می تواند تگ را از شیشه جدا کند و در اختیار غیر قرار دهد ؟ در صورتی که از تگ های خرد شونده امنیتی استفاده شودخیر فاصله خوانده شدن تگ پشت شیشه تا گیرنده RFID چند متر است ؟ بین سه تا هفت متر

سیستم  تگ خوان


تگ پشت شیشه خودرو 
فرکانس rfid/