شیشه های هوشمند مات شونده pdlcشیشه های هوشمند مات شونده pdlc


شیشه هوشمند چیست ؟

شیشه  کریستال مایع چیست ؟دژاک به این قبیل پرسش ها ی مشتریان اینطور پاسخ می دهد :

شیشه های هوشمند یا همان شیشه ای کریستال مایع در واقع آخرین تکنولوژی روز ساخت  شیشه است اگر بخواهیم یه طور مختصر عملکرد شیشه هوشمند مات شونده را بررسی کنیم می توان گفت این شیشه ها با لایه ای فیلم مانند پوشیده می شود که درون این لایه ملوکول های کریستال مایع به صورت نا منظم معلقند و به محض دریافت الکتریسیته 60 ولت تغییر زاویه می دهند و همگی حالت افقی منظم به خود می گیرند به طوری که نور به آسانی از میان این ملوکول ها عبور می کند البته لایه های دیگری از جنس لمینیت و شیشه نیز در ساختار شیشه های هوشمند وجود دارند

شیشه های هوشمند مات شونده pdlc


شیشه هوشمند چیست ؟ شیشه های کریستال مایع چیست ؟دژاک در ادامه به این قبیل پرسش ها ی مشتریان پاسخ می دهد...
تغذیه 60 ولت / کریستال مایع / گیرنده 868 /قابلیت ضد گلوله /قابلیت تبدیل شدن به صفحه لمسی کامپیوتر /قابلیت تبدیل شدن به صفحه نمایش تلویزیون