راهبند فک 620راهبند فک 620


راهبند فک مدل 620 در واقع سریعترین راهبند جهان شناخته شده و با سرعت 0.8 ثانیه یعنی کمتر از یک ثانیه پرسرعت ترین راهبند دنیاست. راهبند فک FAAC 620 نمونه ای بی نظیر از راهبندهای هیدرولیک FAAC است که برای مکتن های بسیار پرتردد و متصل خورویی مناسب است .
راهبند فک 620


راهبند فک FAAC 620 نمونه ای بی نظیر از راهبندهای هیدرولیک FAAC است که برای مکتن های بسیار پرتردد و متصل خورویی مناسب است .
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.3af22db4-ca90-477a-9dfb-abd5f85c879d