درب شیشه ای کرودرب شیشه ای کرو


درب اتوماتیک شیشه ای کرو یا منحنی یکی از انواع بسایر خاص و زیبا در میان درب های شیشه ای است که در میان مشتریان خاص پسند بازار بهتری دارد.شیشه های خمیده در فرآیند تولید زمان و هزینه بیشتری در بر دارند بنابر این انتخاب درب های کرو (خمیده)عموما رایج نیست .ضمن این که اپراتور های کرو شیشه ای نیز به همان نسبت گران تر و کمیاب هستند .

درب شیشه ای کرو


درب اتوماتیک شیشه ای کرو یا منحنی یکی از انواع بسایر خاص و زیبا در میان درب های شیشه ای است که در میان مشتریان خاص پسند بازار بهتری دارد.شیشه های خمیده در فرآیند تولید زمان و هزینه بیشتری در بر دارند بنابر این انتخاب درب های کرو (خمیده)عموما رایج نیست .ضمن این که اپراتور های کرو شیشه ای نیز به همان نسبت گران تر و کمیاب هستند .

دژاک با بهره گیری از تجارب علمی و عملی و همچنین تنکنسین های مجرب و خبره پیشتاز پروژه های خاص در زمینه درب اتوماتیک سال ها افتخار خدمت به هم میهنان را در کارنامه خود تقدیم می دارد.

Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.cfb9b412-de97-4148-899a-e346d2c10bda