راهبند فک 640راهبند فک 640


راهبند فک FAAC مدل 640 هیدرولیک مناسب برای مکان های پرتردد با ورودی های عریض است.و طول میله راهبند فک 640 حداکثر تا 7 متر می باشد.
راهبند فک 640


راهبند فک FAAC مدل 640 هیدرولیک مناسب برای مکان های پرتردد با ورودی های عریض است.
Pedram.Product.TechnicalCharacteristic.66bb5805-35c2-41f8-9062-3c9c4ecec7de