تیغه فول پانچ فولادیتیغه فول پانچ فولادی


تیغه فول پانچ تک جداره فولادی 

از خصوصیت های  نظیر امکان دید پشت کرکره ، حرکت هوا از کرکره و ظاهری متمایز برخوردار است و مناسب برای مکان هایی است که هم نیاز به دید کامل دارند و هم نیاز به حرکت آسان هوا به داخل .

تیغه فول پانچ فولادی


از خصوصیت های  نظیر امکان دید پشت کرکره ، حرکت هوا از کرکره و ظاهری متمایز برخوردار است و مناسب برای مکان هایی است که هم نیاز به دید کامل دارند و هم نیاز به حرکت آسان هوا به داخل .

تیغه فول پانچ تک جداره فولادی