تیغه پانچ آلومینیومتیغه پانچ آلومینیوم


تیغه های پانچ آلومینیومی را می توان به صورت ترکیبی میان تیغه های معمولی کار کرد 
تیغه پانچ آلومینیوم


این نوع از تیغه ها معمولا به دلایل زیر مورد استفاده قرار می گیرند .

- عبور نور

- عبور هوا

- دید پشت کرکره

تیغه آلومینیوم پانچ معمولی در مواردی کاربرد دارد که مشتری حرکت هوا و نور را در پروژه ضروری می بیند.