تیغه آلومینیوم 60تیغه آلومینیوم 60


تیغه آلومینیوم 60 به ظاهر ظریف تر بیشتر در مکان هایی که زیبایی نمای ساختمان اهمیت دارد استفاده می شود مانند پنجره ها .
تیغه آلومینیوم 60


تیغه آلومینیوم 60 به ظاهر ظریف تر بیشتر در مکان هایی که زیبایی نمای ساختمان اهمیت دارد استفاده می شود مانند پنجره ها  .

جنس   آلومینیوم

پهنا   60 میلی متر

رنگ   الکترواستاتیک

قلاب   استاندارد