ساید 3 فازساید 3 فاز


موتورهای پر سرعت سه فاز الرو
ساید 3 فاز


این موتور ها نمونه ای بی بدیل از صنعت پیشرفته کشور آلمان در زمینه کرکره های اتوماتیک هستند که دارای کیفیتی قابل لمس و آشکار هستند.
نوع موتور ساید کوبل مستقیم - سرعت 27 دور در دقیقه