موتور کرکره فک (تیوبلار)موتور کرکره فک (تیوبلار)


موتور کرکره فک faac ایتالیا با سیستم تیوبلار قابل ارائه در 3 تیپ 80 و 100و 120 نیوتن می باشد .
موتور کرکره فک (تیوبلار)


موتور کرکره فک faac ایتالیا با سیستم تیوبلار قابل ارائه در 3 تیپ 80 و 100و 120 نیوتن می باشد . موتور تیوبلار فک ایتالیا با چهار سال گارانتی کتبی از سوی شرکت دژاک نصب می گردد .
موتور های تیوبلار طیف توانی گسترده ای بین 10 تا 1300 نیوتون دارتد.