فلاشرفلاشر


چراغ های چشمک زن کرکره های پارکینگی بیرون از فضای پارکینگ نصب می شود وهدف از نصب آن هشدار به عابرین و خودروهای در حال حرکت بیرون از پارکینگ است .
فلاشر


چراغ های چشمک زن کرکره های پارکینگی بیرون از فضای پارکینگ نصب می شود وهدف از نصب آن هشدار به عابرین و خودروهای در حال حرکت بیرون از پارکینگ است . 
برق ورودی 220/جنس پلی کربنات/