ریموتریموت


دو ریموت برای هر باب کرکره.

انواع ریموتها براساس دو مقوله نوع فرکانس و نوع ساختار دسته بندی می شوند . نکته مهم در شهر های بزرگ مانند تهران این است که گاهی ریموت ها عملکرد رندوم دارند یعنی در ساعاتی از شبانه روز ضعیف و بعضا عمل نمی کنند که این موضوع موجب ناخرسندی مصرف کنندگان می شود دلیل منطقی این اتفاق فرکانس های مزاحم اطراف است که می تواند از دکل های مخابراتی یا اینترنتی یا بیسیم ارگانها و انواع نویز ها باشد.و تنها راه حل آن تغییر فرکانس ریموت و مدار است .

ریموت


اساسا در کشور ما موتور های کرکره اروپایی بدون مدار و ریموت همان برند وارد کشور می شوند اما با درخواست مشتری در خصوص مارک faac این امر امکان پذیر است
ریموت های موجود در بازار عمدتا با سه فرکانس 433/315/868 قابل ارائه هستند