فک 844 کشوییفک 844 کشویی


جک فک 844 ریلی که به فک 844 کشویی نیز شناخته می شود ،محصولی فوق العاده و شاهکار کمپانی مجرب FAAC ایتالیا است و دارای مکانیزم الکتروهیدرولیک می باشد  .

faac 844 دارای توان جابجایی درب هایی تا وزن 1800 کیلوگرم است .

فک 844 کشویی


اپراتور الکتروهیدرولیک 844 با قدرت کشش 1800 کیلوگرم در رسته محصولات نیمه صنعتی شرکت FAACقرار می گیرد
مدل 844 فک faac / سیستم هیدرولیک / مکانیزم ریلی / قدرت 1800 کیلوگرم