فک 400 sbفک 400 sb


این محصول منحصر به فرد و استراتژیک نزدیک به دو دهه در ایران استفاده می شود و دارای کارنامه ای بسیار درخشان است
فک 400 sb


هیدرولیک ، پرقدرت ، مناسب برای درب های عریض و تک لنگه ، نیاز به نصب قفل برقی. در کل جک فک 400 sb با توجه به کورس بالا بیشتر برای درب های تک لنگه و عریض مناسب است
AAAAAA