فک 741 کشوییفک 741 کشویی


اپراتور الکترومکانیک 741 مناسب برای درب های ریلی حداکثر تا 900 کیلو گرم می باشد . با برق 220 ولت کار می کند و یکی شناخته شده ترین جک های ریلی در کشور است .
فک 741 کشویی


جک فک 741 دارای 4 متر ریل شانه ای و دو عدد ریموت فک می باشد .اپراتور الکترومکانیک 741 مناسب برای درب های ریلی حداکثر تا 900 کیلو گرم می باشد . با برق 220 ولت کار می کند و یکی شناخته شده ترین جک های ریلی در کشور است .
220 VOLT